ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇക്വേഷന്‍സ് ...... Read more at: https://www.mathrubhumi.com/travel/news/indian-tourism-equations-equitable-tourism-operations-travel-news-1.5092428